Coaching: Medarbetarutveckling

Vill du ge dina medarbetare verktyg för självledarskap?

Neways coachingprogram i grupp utvecklar individerna i er organisation. Resultatet blir bättre självledarskap, ökad trivsel och en hållbar arbetskultur. En investering där både medarbetare och företag står som vinnare!


Newaysprogrammet – för flow i vardagen

Motivation. Självkännedom. Kommunikation. Erfarna ledare och forskare är överens om att mjuka faktorer är avgörande för bra resultat. Samtidigt vittnar många arbetsplatser om utmaningar kring personligt ledarskap och samarbete. Vad påverkar och motiverar oss som människor? Kan vi nå livsbalans och prestera maximalt?

Med ett bra självledarskap kan era medarbetare både må bättre och nå bättre resultat. Det handlar om medvetenhet, motivation, målfokus och träning av nya vanor. Vi på Neways vet vad som krävs för personlig utveckling. Baserat på forskning och omfattande erfarenhet har vi satt samman ett utvecklingsprogram av de mest effektiva verktygen.


99% av tidigare deltagare skulle rekommendera en kollega att delta i Neways coachingprogram

Vi erbjuder ett program där era medarbetare får professionell coaching, utbildning i självledarskap och stöd att utvecklas som personer. Syftet är att varje medarbetare ska utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar. Programmet tar deltagarna steg för steg – genom lagom dos trygghet och utmaning – från reaktivitet till proaktivitet. Resultatet blir ökad medvetenhet och förmåga att ta ansvar för sina resultat, både i förhållande till sig själva och i samarbete med andra, vilket gynnar både individen och företaget i stort.

Efter att ha genomfört och utvärderat programmet på företag ett stort antal gånger de senaste åren vet vi med säkerhet att det ger goda resultat. Ja, faktiskt helt fantastiska resultat!

Så här beskriver några av deltagarna vad de fått med sig:

”Programmet har gett mig insikten om att all förändring börjar med mig själv. Helt klart en spark i rätt riktning.”

 

”Riktigt bra verktyg för att uppnå balans och nå mina mål.”

 

”Bättre fokus på det jag själv kan påverka. Prioritera och fullfölj.”

Ja, tack. Jag vill veta mer i ett kostnadsfritt möte!

Coaching är en väl beprövad metod och idag finns mycket forskning som belägger de positiva effekterna av coaching. Samtidigt räcker sällan budgeten för att köpa individuella coachtimmar åt varje medarbetare. För att lösa detta har vi satt samman ett koncept där flera personer kan få individuell coaching samtidigt. Efter att ha kört och utvärderat programmet på företag tio gånger de senaste två åren vet vi med säkerhet att det ger goda resultat.

Mental träning, målfokus, tidsplanering, sömn, mindfulness eller kunskap om hjärnan. Vad är mest effektivt för att öka psykosocial arbetsmiljö och hälsa? Vårt program ger baskunskaper i alla dessa områden och tid för reflektion. Så att var och en av era medarbetare kan tänka och känna efter, och själv hitta sin motivation och söka mer av det han eller hon behöver. Målet är en upplevelse av ökat flow i vardagen, genom verktyg och förhållningssätt, personliga mål och handlingsplaner.

Kontaktpersoner

Anna Kopp
Certified Business and Leadership Coach och Diplomerad Enneagram Practitioner.
Telefon: 0704-66 90 66
E-post: anna.kopp@neways.se


Rebecka Bartolomé
Certifierad HR coach & Certifierad NLP- och Enneagramutbildare
Telefon: 0708-14 54 70
E-post: rebecka.bartolome@neways.se


Meny